Lần đầu tiên tư vấn cho khách hàng Hàn Quốc

Lần đầu tiên tư vấn cho 1 khách hàng Hàn Quốc,
Ca tư vấn kéo dài 1 + 3 = 4 tiếng.
Rất nhiều thông tin, giá trị tuyệt vời đã được trao đổi, chia sẻ.

Mình tin chị ấy đã nhận được rất nhiều giá trị,
Không chỉ là bảo hiểm,
Không chỉ là tư duy,
Mà nó còn là những giá trị về ” Hạnh Phúc ” ,
Và cả 1 bản kế hoạch chi tiết để giải quyết vấn đề hiện tại của gia đình chị 

 Đó, mình đã từng nói :
” Bảo hiểm nhân thọ mang đầy đủ giá trị và nhân cách của một con người “

Tại sao lại cứ suốt ngày nói về Covid , nói về rủi ro, nói về chi trả bồi thường vậy nhỉ ?

Càng làm công việc này mình càng cảm thấy say mê đến lạ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *