Mất ngủ trong sự hạnh phúc vỡ òa vì thấu hiểu ý nghĩa, vẻ đẹp và giá trị thực sự của BHNT.

Lần đầu tiên tôi được mất ngủ trong sự hạnh phúc vỡ òa vì thấu hiểu ý nghĩa, vẻ đẹp và giá trị thực sự của BHNT.

Làm thế nào để tôi có đủ sức khỏe ,thời gian và tâm sức để chia sẻ những điều giá trị này với những người thân thương mà tôi yêu quý, với những người bạn đã lâu không gặp,

hay cả với những người chưa biết mặt lần nào ???

Khi sự thấu cảm về giá trị của BHNT thấm đẫm trong từng tế bào cơ thể,

Thì tôi không biết dùng câu từ nào để diễn đạt hết giá trị của nó.

Tôi sẽ luôn luôn không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức,

Không ngại khó, ngại khổ

Không ngại những … nghi ngờ, những toan tính nhỏ nhen của một bộ phận tư lợi nhóm nào đó,

Tôi sẵn sàng vượt qua tất cả,

Để có thể mang lại những giải pháp tốt nhất cho từng gia đình Việt Nam!

Tôi là Toàn : chuyên viên tư vấn Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe!

Mobi: 0979.169.626