Vị thầy thực sự là cái cốt lõi bên trong bản chất bạn.

Vị thầy thực sự là cái cốt lõi bên trong bản chất bạn.
Vị thầy bên ngoài chỉ làm nhiệm vụ giúp bạn phát hiện vị thầy bên trong của mình. Giúp bạn đồng bộ toàn diện với vị thầy bên trong ở thân, khẩu, ý, để thành trạng thái bồ đề tát đoả(bodhisattva). 
Đó là trạng thái sáng tạo vì thoát khỏi lối mòn của tâm trí. 
Đó là trạng thái thích ứng tình huống vì qua phản xạ và trực giác nên tức khắc tức thì không chần chừ do dự.

-Thầy Ba Gàn –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *