Thực sống

Nếu muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Việc đầu tiên là phải thức dậy. Nếu muốn là người chứng ngộ thì việc đầu tiên là phải đang thực sống.

-Thầy BG-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *