Bắt đầu thích ký hợp đồng với các giám đốc

Sau 5 lần 7 lượt thuyết phục cuối cùng Giám Đốc cũng gửi niềm tin vào mình và tập đoàn BHNT AIA.

Thật là vui quá vì biết rằng mình vừa mang tới cho khách hàng một điều gì đó rất giá trị, nhân văn !

P/s:
Tôi là nước, việc của tôi chỉ là sống đúng với bản chất của nước thôi, rồi việc gì đến sẽ đến.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *