Hãy rung động chân thật, sống hết mình và hưởng hạnh phúc của sự sáng tạo.

Ngay bây giờ đây hãy trải nghiệm. Hãy rung động chân thật, sống hết mình và hưởng hạnh phúc của sự sáng tạo. 
Ha ha. . .ha. . .
Hoa mà không nở, lúa mà không có hạt, đàn mà không khảy, người mà không trải nghiệm thì sống làm gì chứ ?

-Thầy Ba Gàn –


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *