Chớp thời cơ là điểm khởi đầu.

Chớp thời cơ là điểm khởi đầu. Nhưng kết thúc ở đâu là tùy bạn. 
Lẽ dĩ nhiên quá trình luôn có vui buồn, thành bại, vinh nhục, thắng thua. . .Người từng trải chỉ tạm kết thúc, chứ còn sống là còn tiếp tục. Không cái gì có thể bị dừng hoàn toàn nếu bạn không muốn.
Vậy hãy chọn điểm dừng câu chuyện ở thời điểm bạn hạnh phúc nhất.

-Thầy Ba Gàn-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *