Hãy sống với cuộc đời tốt nhất mà mình có thể.

Hãy sống với cuộc đời tốt nhất mà mình có thể. Cười đùa chế nhạo những gì mình còn khiếm khuyết. Nâng cấp về chuyên môn. Điều chỉnh cách làm việc. Nghệ thuật hóa công việc của mình. Làm việc hết mình để đạt kết quả tốt hơn trước.
Sau đấy thì cảm ơn Trời Phật đã gia hộ độ trì mình thành công.

-Thầy Ba Gàn –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *