An Lạc

– An lạc, bạn có thể thuyết giảng về nó. Bạn có thể sửa điệu bộ và tướng đi đứng nằm ngồi. . .để thể hiện điều ấy. Nhưng tác dụng nhỏ và mệt mỏi. Bạn không cần làm thế.
– Hãy quay về chính mình, tịnh và yên lặng. Thời gian sau sẽ “an”. Tiếp tục một thời gian nữa sẽ “lạc”.
– Khi đã an lạc rồi không cần thể hiện an lạc. An lạc sẽ tự thể hiện qua lời nói, hành động và tướng trạng của bạn. Cho dù bạn ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào và dù bạn đang làm bất cứ việc gì.
– Năng lượng an lạc từ bạn, tự nhiên sẽ lan tỏa ra chung quanh âm thầm trong yên lặng. Thế mà mọi người chung quanh đều tự nhiên cũng được như vậy.
– Trái lại, nếu bạn cố ý thể hiện an lạc với mọi người. Bạn sẽ mất an lạc và mọi người chung quanh cũng không cảm nhận được điều gì.

-Thầy Ba Gàn-

Người tức giận …

Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng tư bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn.

– Thích Nhất Hạnh –