TẠI SAO THAM GIA BHNT AN TOÀN HƠN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG?

TẠI SAO THAM GIA BHNT AN TOÀN HƠN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG?

Các bạn thân mến,Bảo hiểm nhân thọ là một trong những lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Do vậy, luật pháp các nước nói chung, pháp luật Việt Nam nói riêng về lĩnh vực này cũng quy định rất chặt chẽ để hạn chế việc gây xáo trộn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội đất nước.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh BHNT ngày càng phát triển, trở thành một kênh đầu tư và quản lý rủi ro cho người tiêu dùng. Đặc biệt, khi các Công ty BHNT đưa ra dòng sản phẩm liên kết đầu tư, giúp khách hàng ngoài việc được bảo vệ về thu nhập và sức khoẻ như các sản phẩm BHNT thông thường, giờ đây còn được trải nghiệm cảm giác đi đầu tư từ chính hợp đồng bảo hiểm của mình.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn còn băn khoăn khi được tư vấn các sản phẩm BHNT. Khách hàng cho rằng thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm BHNT hiện nay thường kéo dài từ 10 năm đến 15, 20 năm thậm chí kéo dài cho đến khi người được bảo hiểm qua đời, liệu công ty BHNT phá sản thì sao?

Bài viết này tôi xin được viện dẫn những căn cứ pháp luật giúp củng cố niềm tin cho khách hàng về vấn đề này.

Trước tiên, tôi phải khẳng định Công ty BHNT cũng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, sẽ vẫn có thể có rủi ro phá sản như các loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, chúng ta cùng xem xét nếu định chế hoạt động của chúng được kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật hiện hành của Việt Nam thì khả năng xảy ra phá sản là cao hay gần như rất hiếm có? Hoặc nếu có xảy ra khả năng xấu là mất khả năng thanh toán, hay phá sản thì quyền lợi khách hàng được đảm bảo như thế nào?

✔

Thứ nhất, về tiềm lực tài chínhCần phải nhấn mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh có điều kiện và pháp luật quy định chặt chẽ về quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Có thể nói rằng không phải công ty nào cũng có thể kinh doanh BHNT. Những công ty muốn kinh doanh BHNT phải là những công ty có tiềm lực lớn về tài chính. Cụ thể:

* Về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm đối với tổ chức nước ngoài:(Theo Điều 7, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm – sau gọi tắt là Nghị định 73/2016/NĐ-CP khi đề cập tiếp theo trong bài viết):

Đối với Công ty TNHH bảo hiểm:

+ Phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;

+ Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; (tương đương khoảng 46.000 tỷ VNĐ)

* Về mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam:(Theo khoản 2, Điều 10 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP)Mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bảo BHNT, bảo hiểm liên kết đơn vị: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

✔

Thứ hai, về trích quỹ dự phòng và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

+ Trích nộp quỹ dự phòng:Theo Điều 54 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính,Quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là khoản dự trữ liên quan đến từng nghiệp vụ bảo hiểm, được trích lập và hạch toán vào chi phí kinh doanh nhằm mục đích thanh toán các trách nhiệm đã được xác định trước và phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã giao kết.Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đã có một khoản tiền nhận được từ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, xét về bản chất của hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì khoản tiền này không được coi là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, mà được xác định là khoản nợ với khách hàng. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ “giữ hộ” các khách hàng và sẽ phải sử dụng nó để chi trả cho những khách hàng không may gặp rủi ro, phải gánh chịu thiệt hại trên thực tế.Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, pháp luật yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ. Việc lập quỹ dự phòng nghiệp vụ nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết với khách hàng mà doanh nghiệp còn nợ.Thiết lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ không chỉ là yêu cầu có tính chất kỹ thuật bảo hiểm mà còn là sự bắt buộc mang tính pháp lý đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Sự bắt buộc này góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời tạo điều kiện để tập trung nguồn vốn đầu tư. Đây là sự bắt buộc chung đối với tất cả các loại hình bảo hiểm.Đối với Doanh nghiệp BHNT, dự phòng nghiệp vụ phải trích lập cho từng hợp đồng BHNT tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bao gồm:

a) Dự phòng toán học: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm đối với những trách nhiệm đã cam kết khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

b) Dự phòng phí chưa được hưởng: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm sẽ phát sinh trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong năm tiếp theo;

c) Dự phòng bồi thường: Được sử dụng để trả tiền cho các sự kiện bảo hiểm đã xảy ra chưa khiếu nại hoặc đã khiếu nại nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết;

d) Dự phòng chia lãi: Được sử dụng để trả lãi mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thỏa thuận với bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm;

đ) Dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết: Được sử dụng để bảo đảm mức lãi suất cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

e) Dự phòng bảo đảm cân đối: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do có biến động lớn về tỷ lệ rủi ro, lãi suất kỹ thuật.

+ Trích nộp quỹ người được bảo hiểm:Theo Điều 103, 105 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Việc trích nộp được thực hiện đến khi quy mô của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đạt 3% tổng tài sản đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng trong các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hay phá sản.

✔

Thứ ba, về việc đảm bảo khả năng thanh toánTheo Điều 77 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Điều 63, 64, 65 Nghị định 73/2016/NĐ-CP: Về nguyên tắc, các công ty BHNT phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tức là biên khả năng thanh toán của doanh nghiêp BHNT không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu (Trong đó: Biên khả năng thanh toán là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm).

Cụ thể: Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp BHNT, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe:

a) Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị, bằng 1,5% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

b) Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và hợp đồng bảo hiểm hưu trí, bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

c) Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe:Có thời hạn 05 năm trở xuống: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,1% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;Có thời hạn trên 05 năm: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro.

✔

Thứ tư, về việc đầu tư của các Cty BHNT:Việc đầu tư của các công ty bảo hiểm cũng được quy định rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây (Theo Khoản 2, Điều 62 Nghị định 73/2016/NĐ-CP):

+ Mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh không hạn chế;

+ Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, không hạn chế;+ Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ tối đa 50% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm;

+ Kinh doanh bất động sản theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản tối đa 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm;

+ Góp vốn vào các doanh nghiệp khác tối đa 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm.

✔

Thứ năm, về việc quản lý, giám sát của Bộ Tài Chính:Theo Điều 3 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, một Công ty BHNT muốn được hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động.Trong quá trình hoạt động, một Công ty BHNT luôn chịu sự quản lý, giám sát của Bộ Tài chính.

Cụ thể là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Trong đó, có Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ chuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực BHNT. Tất cả các sản phẩm bảo hiểm của một Công ty BHNT trước khi tung ra thị trường đều phải thông qua thủ tục đăng ký và phải được Bộ Tài chính phê chuẩn thì mới được phép bán (Theo Điều 40 Nghị định 73/2016/NĐ-CP). Do đó, một sản phẩm BHNT luôn phải được cân đối hài hoà giữa lợi ích của Công ty BHNT và khách hàng mua bảo hiểm. Ngoài ra, các công ty BHNT luôn phải minh bạch, công khai việc thu, chi tài chính/Chế độ kế toán/Kiểm toán/Báo cáo tài chính/Công khai báo cáo Tài chính (Theo Điều 80 Nghị định 73/2016/NĐ-CP).

✔

Thứ sáu, các Công ty BHNT phải tái bảo hiểm để chuyển giao rủi ro Tái bảo hiểm là việc chuyển rủi ro từ một doanh nghiệp bảo hiểm sang một doanh nghiệp bảo hiểm khác. Đơn giản có thể nói đó là việc bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm.Như vậy, bản thân mỗi doanh nghiệp kinh doanh BHNT cũng luôn phải chuyển giao rủi ro để đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

✔

Thứ bảy, về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra tình trạng một công ty BHNT có nguy cơ mất khả năng thanh toán hay phá sản

Theo điều 74 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000:“Việc chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán;

+ Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể;

+ Theo thoả thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao.” Theo điều 75 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000: “Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm”.

Như vậy, điều khách hàng sợ nhất là Công ty BHNT phá sản hoặc mất khả năng thanh toán thì giờ hãy yên tâm: Khi một Công ty BHNT xảy ra trường hợp xấu nhất là mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thỏa thuận được việc chuyển giao hoạt động bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, thì Bộ Tài Chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao, với quyền lợi hợp đồng giữ nguyên cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Thực tế thì sao?Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường BHNT từ tháng 6/1999. Tính tới thời điểm hiện tại, ở Việt Nam hiện đang có 17 công ty cung cấp dịch vụ BHNT.

Như vậy, đã hơn 20 năm các Công ty BHNT nước ngoài có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng chưa có công ty nào bị lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hay phá sản.

Thực tế cho thấy các công ty BHNT nước ngoài gia nhập thị trường BHNT Việt Nam ngày càng tăng, và hoạt động rất an toàn. Điều này cho thấy thị trường BHNT Việt Nam đang ngày càng phát triển.

Nhiều chuyên gia cho rằng định chế hoạt động của các Công ty BHNT có khi còn ÍT RỦI RO hơn so với các Ngân hàng. Vì các Ngân hàng còn có nợ xấu, trong khi các Công ty BHNT gần như không có nợ xấu. Nếu khách hàng đóng phí quá hạn theo quy định thì hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực, khi đó Công ty BHNT cũng không phải chịu trách nhiệm về việc chi trả quyền lợi cho khách hàng đó.

Vậy, tại sao nhiều khách hàng đem cả chục tỷ gửi Ngân hàng với mức bảo hiểm tiền gửi vỏn vẹn chỉ 75tr lại không lo sợ, trong khi “bỏ lợn” hàng năm vào BHNT một khoản tiền chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thu nhập với quyền lợi được đảm bảo lớn gấp nhiều lần thu nhập lại cứ đắn đo?

-Tác giả: LS Trương Thị Thuý Bình – Giảng viên Đại Học Luật HN

-Có chỉnh sửa bởi Phong Hoàng Gia

Những điều NHỨC NHỐI trong nghành BHNT.

Đây là một trong những lý do NHỨC NHỐI mà tại sao hơn 26 năm BHNT vào Việt Nam mà mới có khoảng 10% Dân số có Bảo hiểm.

T12.2020 số lượng Hợp đồng BHNT tại VN khoảng 11 triệu hợp đồng ( tạm tính 10% Dân số có BH ) , và trong số này chỉ có khoảng 3_5% Hợp đồng SẠCH.

Sạch ở đây được hiểu là :

1. Người tư vấn và khách hàng cùng trung thực khai báo hồ sơ sức khỏe khi làm hợp đồng.

2. Số phí tham gia hợp đồng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, không bị đẩy cao quá, và cũng không thấp quá mua cho có, mua ủng hộ ( thường tầm 10_15% thu nhập/1 năm là ok )

3. Sạch ở đây là không BÁN MÁU ( cắt hoa hồng ) vì người tư vấn viên bảo hiểm đâu có nhận được lương cứng ( có chăng chỉ là chút hỗ trợ thời gian đầu làm việc ) , vậy khi họ cắt hết hoa hồng cho bạn, thử hỏi họ sống với nghề được bao lâu ?

4. Sạch ở đây là người tư vấn đã làm tròn trách nhiệm tư vấn của mình, làm cho khách hàng hiểu rõ quyền lợi hợp đồng của họ và hiểu được ý nghĩa của BH.

Hi vọng rằng các bạn đang sở hữu một hợp đồng bảo hiểm SẠCH, và được phục vụ bởi một tư vấn viên am hiểu về bảo hiểm, gắn bó dài lâu với nghề.

Mong Bộ Tài Chính vào cuộc để xử lý gắt gao những ” TIỂU SẢO BẢO HIỂM ” để nâng cao giá trị của nghành bảo hiểm, và để người dân thực sự sở hữu một hợp đồng bảo hiểm xứng đáng với niềm tin mà họ đã bỏ ra

blogniemvuibaohiem.com

Hà Nội ngày 02.06.2021

Học từ người thành công

THỰC CHIẾN!

✔️

“Phí BHNT đầu tư vào đâu?”

👉

Xin mời hỏi “ông google”!

✔️

”Tiền VN mất giá quá!”

👉

Vậy, cất tiền ở đâu thì không bị mất giá? Tự KD có chắc giữ được tiền và luôn có lãi không, thưa a/c?

✔️

”Công ty BHNT phá sản thì sao?”

👉

Đã có Cty BHNT nào tuyên bố phá sản làm mất tiền của khách hàng chưa?

✔️

”Tôi không tin BHNT”

👉

Vậy, bạn có tin TIỀN không? BHNT là một khoản TIỀN MẶT đủ sức nuôi sống GĐ bạn, khi thu nhập của bạn = 0

✔️

”BHNT rất hay nhưng tôi chưa vội”

👉

Vậy, rủi ro đến từ TAI NẠN hay BỆNH HIỂM NGHÈO có khi nào báo trước ko?

✔️

”Tiền ko đủ ăn lấy đâu tiền mua BH?”

👉

Vậy, khi không thể kiếm được TIỀN thì Gia Đình lấy gì để ĂN?

✔️

”Chết là hết. Mua BH để người khác hưởng à?”

👉

Vậy a/c hãy ngừng kiếm tiền đi, vì chết cũng có đem theo được đâu, đúng ko?

✔️

”Khi nào cần sẽ gọi”

👉

“Khi nào” là khi nào? Khi đã gặp TAI NẠN hay mắc BỆNH HIỂM NGHÈO phải nằm viện à?

✔️

”Tôi đang vay NH. Khi nào trả nợ xong, tôi sẽ mua bh”

👉

A/c có muốn tài sản thế chấp bị NH phát mãi và cả GĐ phải ra đường không?

✔️

”Tôi quá nhiều tiền rồi nên ko cần bhnt”

👉

Vậy, a/c đã có nhiều tiền bằng Bill Gates hay Warren Buffett chưa?

✔️

”Mua bh để vợ thuê người thủ tiêu, lấy tiền bồi thường à?”

👉

Nếu anh có người vợ ko đáng tin cậy thì có nhất thiết phải chờ anh mua BHNT mới ra tay để chiếm đoạt Tài Sản không?

✔️

”Mua BH là chuốc lấy rủi ro, xui lắm”

👉

Nếu ai mua bảo hiểm cũng gặp rủi ro thì các Cty BHNT đâu còn có cơ hội tồn tại?

✔️

”Tôi có người nhà và bạn bè làm ĐLBH. Tôi sẽ mua của họ”

👉

A/c cho rằng: Sản phẩm; trình độ tư vấn; cách thiết kế SP và đạo đức của các ĐLBH đến từ các Cty là như nhau?

✔️

”Tôi đã có mảnh đất do bố mẹ để lại ở quê làm dự phòng rồi”

👉

Vậy, khi cần một vài chục triệu để chữa trị chấn thương hay bệnh tật, anh sẽ bán một vài mét đất để chi trả tiền điều trị à? Liệu có bán được không?

✔️

”Tôi ko tin chế độ này sẽ tồn tại lâu dài”

👉

Điều mà anh phải tin là nếu ngay ngày mai đi làm “ko về nữa” thì chắc chắn TƯƠNG LAI người thân sẽ SỤP ĐỔ, Tài Sản thế chấp sẽ mất!

✔️

”Tôi sợ chiến tranh, động đất hoặc sóng thần xảy ra”

👉

Khi đó, liệu tất cả TÀI SẢN và CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ khác của anh còn giữ được không?

✔️

”Tôi thấy thị trường BHNT quá hỗn loạn nên mất niềm tin”

👉

A/c có tin là vẫn còn rất nhiều ĐLBH chân chính không?

✔️

”Tôi mua bh thì có được nhận quà ko?”

👉

Món quà LỚN NHẤT của a/c là được cung cấp một nhóm QLBH SỐNG mà trước đây ko có; con cái vẫn tốt nghiệp đại học; bố mẹ vẫn được nuôi dưỡng, kể cả khi a chết hoặc tàn phế!

✔️

”Mua bh của Cty nước ngoài, lỡ nó cầm tiền chạy mất thì biết tìm ai mà đòi?”

👉

Tìm NHÀ NƯỚC mà đòi!

✔️

”Bạn cắt cho tôi bao nhiêu % hoa hồng”

👉

Tôi cắt 0% hoa hồng, vì đó là tiền công lao động của tôi và phí phục vụ a/c lâu dài.“Vậy tôi sẽ mua của người khác”

👉

Xin cứ tự nhiên, nhưng hãy luôn nhớ câu “tham thì thâm”, bởi QLBH và phí của sản phẩm giữa các Cty là rất KHÁC NHAU. Chưa kể trình độ tư vấn và tư cách đạo đức của các ĐL cũng rất khác nhau!

✔️

”Để tôi về hỏi vợ con tôi đã”

👉

Đó là điều a nên làm. Nhưng hãy hỏi họ rằng: “Cuộc sống hiện tại và Tương Lai của mấy mẹ con hoàn toàn phụ thuộc vào THU NHẬP của bố. Vậy bố có CẦN phải mua BHNT không?”

✔️

”BHNT là đa cấp nên rất ảo và không đáng tin”

👉

A/c hiểu thế nào về đa cấp và BHNT? Giống và khác nhau ở chỗ nào? Nếu không phân biệt được thì xin cho biết, số liệu do BTC cung cấp: 18.650 tỷ chi trả QLBH và 276.437 tỷ tái đầu tư vào nền KT đất nước trong năm 2018 là “ảo” hay “thật”?

✔️

”Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”

👉

Con 3 tuổi và 1 tuổi thì “ĐÀO” bằng cách nào?BẠN CÓ CHẮC “HY SINH ĐỜI BỐ” SẼ VẪN “CỦNG CỐ ĐỜI CON” KHÔNG?Chúc các bạn THÀNH CÔNG!

💗

Thân ái,Hoàng Gia Phong, MDRT, MDRT

Giám Đốc Cty HGP Planning

Trải nghiệm sâu sắc của chị lao công !

Một phụ nữ làm công việc tạp vụ đã mua một Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ.
Những người xung quanh hỏi: “Bạn làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày với một thu nhập ít ỏi, tại sao bạn lại sẵn sàng chi nhiều tiền để mua Bảo hiểm?”
Câu trả lời của cô ấy làm mọi người kinh ngạc và khiến mọi người nhận ra tầm quan trọng của Bảo hiểm là như thế nào:

– “Hơn 10 năm trước, ba tôi đã tiết kiệm được 800 triệu, tất cả số tiền đó được dùng để trả cho bệnh viện đã chữa trị cho ông ấy”

– “3 năm trước, 300 triệu mà tôi đã tiết kiệm được hơn một thập kỷ, tất cả số tiền đó được dùng để trả cho bệnh viện chăm sóc ba tôi …
Tất cả số tiền chúng tôi đã tiết kiệm trong 2 thế hệ đã đổ vào bệnh viện.

Tôi không muốn làm gánh nặng cho con trong tương lai. Tôi không muốn làm việc để trả các hóa đơn bệnh viện. Do đó, tôi phải mua Bảo hiểm để khi bị bệnh tôi không phải tốn nhiều tiền và luôn nhớ:
“Hãy tử tế với chính mình! Bảo hiểm, dù phí cao đến đâu, nó cũng không đắt bằng phí bệnh viện!”

Đây là một câu chuyện chân thực đến thắt lòng , câu chuyện này hiện đang hiển hiện tại tất cả các bệnh viện, đặc biệt là viện K và Việt Đức khi khách hàng bị ung thư hoặc tai nạn nặng, với những người không có Bảo hiểm bất kỳ một loại bảo hiểm nào (kể cả Bảo hiểm Y tế) thì thật sự là vô cùng khó khăn về tài chính.

Đừng mặc cả với Bảo hiểm nữa!

Nhiệm vụ của bạn là phải tìm hiểu thật kỹ qua người TƯ VẤN CHẤN LƯỢNG.

Yêu thương chúc cả nhà Tuần mới thật nhiều năng lượng và Bình an!

TVV Huy Toàn : 0979.169.626 Người Thấu cảm giá trị của bảo hiểm!

SỐNG THỰC CHẤT SẼ CỰC CHẤT!

💥

SỐNG THỰC CHẤT SẼ CỰC CHẤT!

Đừng mua chiếc xe trị giá 2 tỷ trả góp để khoe mẽ, mà trong tình huống ko thể tạo ra thu nhập sẽ khiến người thân chết toàn bộ Tương Lai.

Hãy mua chiếc xe trị giá 700 triệu, mà trong tình huống xấu nhất sẽ có tối thiểu 2 tỷ đảm bảo Tương Lai của người thân và Tài Sản của gia đình.

#GocTamSuPhong Hoàng Gia

GIỮA LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG ,,, KHÁC NHAU LẮM !

Nếu được hỏi: “Giữa SỨC KHOẺ và TIỀN BẠC, bạn chọn cái nào?”.

Gần như tất cả mọi người sẽ trả lời “SỨC KHOẺ”.

Đó chỉ là lời nói!

Thực tế cho thấy, giữa “lời nói” và “hành động” có một sự khác biệt rất lớn, vì rất ít người dám bỏ những khoản tiền thích đáng cho việc CHỦ ĐỘNG phòng ngừa bệnh tật, mà chủ yếu là ôm một đống tiền ngồi chờ bệnh tật ập đến rồi mới hối hả bỏ tiền chạy chữa hết sức tốn kém, nhưng nhiều trường hợp vẫn ko qua khỏi!

CÓ SỨC KHOẺ LÀ CÓ TẤT CẢ. LÚC CÓ KHÔNG GIỮ, KHI MẤT ĐỪNG TÌM!

Đời người được ví như một trận bóng đá.Nửa hiệp trước là học hành, quyền lực, tiền tài, danh vọng, thành tích, tăng lương, tiến chức.

Nửa hiệp sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não.

Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình. Nửa hiệp sau là chấp nhận, buông xuôi.Những ngày tháng sung sức nhất là những ngày tháng tuổi trẻ.

Nhưng so với cả quãng dài cuộc đời thì quãng dài tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4 mà thôi. Phải nói rằng tuổi trẻ ngắn thật, quay đi quay lại cũng chỉ bằng một cái chớp mắt.

Vậy nên, nhiều người cứ quan niệm còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ tận dụng cái tuổi trẻ ấy để làm việc và kiếm tiền mà quên rằng 3/4 quãng thời gian sau, mình lại cần nhiều sức khỏe hơn cả để làm những việc lớn hơn.

Không có bệnh cũng phải giữ gìn SK

Phòng bệnh hơn chữa bệnhBỏ ra 5 triệu đồng một lần đi khám tổng quát mỗi 6 tháng, còn hơn vay mượn 2 tỷ để chữa ung thư giai đoạn cuối mà chưa chắc đã cứu được tính mạng. Không khát cũng phải uống nước, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, không đói đến bữa cũng phải ăn, bận mấy cũng phải rèn luyện. Hãy đặt sức khỏe làm ưu tiên hàng đầu của bản thân.

Một bộ quần áo giá 1 triệu, tờ phiếu nhỏ có thể chứng minh.

Một chiếc xe giá 1 tỷ, hóa đơn có thể chứng minh.

Một căn nhà giá 5 tỷ, hợp đồng mua bán có thể chứng minh. Nhưng rốt cuộc, một con người trị giá bao nhiêu tiền?

Chỉ có sức khỏe mới có thể chứng minh được.

Steve Jobs, cha đẻ của Apple khi hấp hối trên giường bệnh ở tuổi 56 đã từng nói:

“CHIẾC GIƯỜNG ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI LÀ CHIẾC GIƯỜNG BỆNH!”

Nên chăng, mỗi chúng ta cần dành ra những khoản tiền xứng đáng để chủ động chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật ngay khi còn khoẻ, thay vì phung phí vào những việc tiêu xài hưởng thụ quá sớm?Có như vậy, chúng ta mới hy vọng:

SỐNG THỌ – SỐNG KHOẺ!Đúng không các bạn?

( Bài viết sưu tầm của thầy Hoàng Gia Phong )

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Tôi rất ghét phải chia sẻ ,,, theo cách này,,,

2 câu chuyện, xảy ra trong 1 tuần , thật khó dùng lời để diễn tả :

CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN :

Tôi rất ghét phải chia sẻ ,,, theo cách này,,, nhất là vào sáng thứ 2 đầu tuần ,,,

Nhưng đây là 1 trong 2 câu chuyện mới xảy ra, và nhân vật chính thì muốn được đăng lên để mọi người cùng ,,, ngẫm !

Ruốt cuộc chúng ta thích những lời động viên hơn? Thích sống lạc quan cho bản thân mình hơn ,,, hay là ” làm đúng việc cần làm ?

“Bạn có thể kiểm soát được mọi thứ ,,, nhưng chưa ai kiểm soát được rủi ro.

Ai cũng thích nói về những quan điểm sống lạc quan, tích cực ,,, yêu đời ,,,Nhưng chúng ta lại thờ ơ với ” hậu phương ” của mình,

Tham gia BHNT không chỉ là vì bạn, mà vì những người thân yêu của bạn!

Và đây là nội dung của CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN :

” GÓC NHỜ VẢ: MONG MỌI NGƯỜI SẼ ĐỌC HẾT

VÀ DÀNH CHÚT THỜI GIAN SUY NGẪM VỀ ĐIỀU MÌNH ĐỌC ĐƯỢC DƯỚI ĐÂY

Chị tìm đến BHNT vì muốn tìm hiểu để tham gia cho bản thân là trước mắt vì chị là mẹ đơn thân, trách nhiệm với gia đình và con cái giờ đổ dồn trên đôi vai chị.

Học và tìm hiểu về BH xong chị biết chị cần tham gia càng sớm càng tốt nhưng phần vì chị bảo chờ gom đủ tiền rồi chị tham gia 1 gói thật tốt cho 2 mẹ con, phần vì một vài lý do khách quan khác

sau 1 thời gian phân tích và cả giúp đỡ nữa thì chị cũng tham gia và vẫn còn khẳng định là: “Chị khoẻ lắm, chủ yếu muốn mua cho thằng Gấu trước. Mấy nữa chị mua gói của riêng cao cao 1 chút”.

Thế rồi, chuyện gì không mong nhưng nó đến thì vẫn đến.Hợp đồng của chị có hiệu lực chưa đủ 30 ngày thì chị đi viện cấp cứu bởi bệnh còn chưa rõ nguyên nhân.

Người nhà chị gọi điện cho t xem giờ chắc phải nằm viện lâu dài, làm thế nào để được thanh toán bảo hiểm.

T như chết lặng.

Giá mà t thuyết phục được chị sớm hơn.

Cả ngày hôm qua gần như không nói được câu nào vì đau đớn.

Ngày hôm nay việc đầu tiên khi tỉnh dậy chị nhờ ngừoi nhà nhắn với t giúp chị viết những lời chia sẻ này lên.

Không phải để BÁN BẢO HIỂM, mà để giúp những người còn đang chần chừ trước tương lai của mình, HÃY QUYẾT ĐỊNH NGAY KHI CÒN CÓ THỂ.

Chị bảo chị sẽ là nhân chứng chân thực nhất để mọi người hiểu ra.Chị ấy muốn nhắn nhủ với mọi người rằng :

” Điều chị ấy tiếc nhất không chỉ là do dự khi tham gia BHNT mà còn là vì chị ấy đã biết đến BHNT quá muộn “

CÂU CHUYỆN SỐ 2 : CHỈ BẰNG HÌNH ẢNH, CÁC BẠN TỰ CẢM NHẬN NHÉ

( Sưu tầm từ câu chuyện thực của đồng nghiệp )

Không hiểu cái cảm giác ,,, của tư vấn viên trực tiếp tư vấn 2 khách này thế nào nhỉ ?

Giá như chúng ta vượt qua được sự từ chối bằng cách cố gắng tận tâm hết mình, tận tình hết mức ,,, thì biết đâu sẽ có rất nhiều người vợ, người chồng bớt khổ,

Sẽ có rất nhiều những đứa trẻ không phải chịu cảnh vất vả từ nhỏ ???

TVV Huy Toàn : 0979.169.626
” Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm nhân thọ ”

Khi ai đó … từ chối … Bảo hiểm

KHI VỢ BẠN TỪ CHỐI BẢO HIỂM… HÃY HỎI CÔ ẤY:
“Nếu một ngày anh đi làm không trở về, em và con sẽ sống thế nào?”

KHI CHỒNG BẠN TỪ CHỐI BẢO HIỂM… HÃY HỎI ANH ẤY:
“Người phụ nữ sẽ đến bên anh có tình nguyện yêu con của chúng ta vô điều kiện không?”

KHI BỐ MẸ BẠN TỪ CHỐI BẢO HIỂM… HÃY HỎI BỐ MẸ:
“Bố mẹ có thể lo cho con suốt đời được không? Con không muốn trở thành đứa con bất hiếu, con đã trưởng thành, hãy để con tự lo tiếp cho cuộc đời mình”.

KHI BẠN BÈ, HÀNG XÓM BẠN KHUYÊN BẠN KHÔNG NÊN THAM GIA BẢO HIỂM, HÃY HỎI HỌ:
“Nếu tôi mang trọng bệnh, mọi người có cho tôi tiền thanh toán viện phí không? Nếu tôi không còn trên đời nữa, mọi người có giúp tôi nuôi con đến lúc chúng trưởng thành không?”

Nếu như tất cả những người đó phản đối bạn tham gia BHNT, hãy hỏi họ xem:

  • Có ai giúp được bạn có tiền sinh sống?
  • Ai giúp bạn lúc nào cũng có thể nở nụ cười?
  • Ai giúp cuộc sống gia đình bạn vượt qua khó khăn?
  • Ai giúp bạn nâng cao chất lượng sống?
    CHÍNH BẠN LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI AI KHÁC!
    -ST đồng nghiệp-

TVV Huy Toàn : 0979.169.626
” Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm nhân thọ ”

Đừng bỏ quên ” thiên tính ” của mình các bạn nhé !

Một vị thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp rơi xuống nước.

Ông quyết định sẽ cứu nó.

Ai ngờ vừa chạm vào, thiền sư đã bị con vật kẹp vào tay.Thiền sư không vì sợ hãi mà từ bỏ ý định. Ông tiếp tục đưa tay ra vớt con bọ cạp lên nhưng không phải vì được giúp đỡ mà nó không tấn công ông.

Thấy vậy, một người đứng cạnh mới hỏi: “Nó đã kẹp vào tay ông như vậy, sao ông còn cố cứu nó?”.

“Kẹp người là thiên tính của bọ cạp còn thiện là thiên tính của tôi. Tôi nào có thể vì thiên tính của nó mà từ bỏ thiên tính của mình.” – vị thiền sư đáp.

Và cuộc sống của chúng ta chính là như vậy đấy, mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ riêng với cuộc đời, với những người xung quanh.

Và những người tư vấn của chúng ta được sinh ra với thiên mệnh mang lại sự bình an cho cuộc sống.

Nhưng bởi những điều cao cả là điều chẳng dễ dàng, nên trên hành trình đó chúng ta sẽ luôn bị khách hàng từ chối.

Nhưng hãy nhớ rằng, từ chối là “thiên tính” của khách hàng, nỗ lực mang lại sự bình an lại là thiên tính của chúng ta.

Đừng vì vài lời từ chối khi khách hàng chưa hiểu rõ vấn đề mà từ bỏ thiên tính của mình các bạn nhé!

(Bài viêt sưu tầm)

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Lòng rộng một thước, con đường sẽ rộng một trượng!

Một ngày nọ, có một ông lão ăn xin đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt náo nhiệt. Áo quần ông ta rách rưới tả tơi, đầu tóc tán loạn, còn bốc ra mùi khó chịu. Những vị khách đứng mua hàng gần đó đều bịt mũi, nhíu mày, tỏ thái độ chán ghét với ông.

Nhân viên cửa hàng thấy cảnh tượng này liền lớn tiếng quát:- “Lão ăn mày kia, đi ngay! Đi ngay!”

Người ăn mày run run móc ra vài đồng bạc giấy bẩn thỉu và nói:

– “Tôi đến mua bánh ngọt. Loại nào là nhỏ nhất?”.

Ông chủ tiệm bánh ngọt bước tới, niềm nở lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh trong tủ kính đưa cho người ăn mày. Rồi cúi người thấp xuống, nói:

– “Cảm ơn quý khách đã mua! Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!”.

Người ăn mày kinh ngạc, rồi cũng quay lưng rời khỏi cửa tiệm. Ông ngạc nhiên như thể đây là lần đầu được đối xử tôn trọng đến vậy.Người cháu trai của chủ chủ tiệm bánh bèn thắc mắc:

– “Ông ơi! Sao ông lại chào đón người ăn mày bẩn thỉu đó ạ?”.

Chủ tiệm giải thích:- “Mặc dù đó là một người ăn mày nhưng cũng là khách hàng. Ông ấy vì để ăn được bánh ngọt. Những chiếc bánh ấy đều là do chúng ta khó khăn lắm mới làm được. Nếu không tự tay phục vụ ông ấy thì sao có thể xứng đáng với phần ưu ái của ông ấy giành cho chúng ta?”.

Cháu trai lại hỏi:

– “Đã vậy thì sao ông lại còn thu tiền của ông ấy ạ?”.

Người chủ tiệm bánh nói:

– “Ông ấy đến đây là khách mua hàng. Ông bỏ tiền ra mua chứ không phải là đến ăn xin đâu cháu ạ!

Đương nhiên, chúng ta phải tôn trọng ông ấy chứ! Nếu như ông không thu tiền của ông ấy, thì chẳng phải đã vũ nhục ông ấy rồi sao? Phải tôn trọng mỗi một khách hàng. Cho dù đó là một người ăn mày. Bởi vì tất cả những thứ chúng ta có bây giờ đều là do khách hàng cấp cho đấy”.

Ông chủ tiệm bánh này chính là ông nội của nhà kinh doanh, tỷ phú Nhật Bản – Yoshiaki Tsutsumi.

Rất lâu sau này, Tsutsumi đã kể lại câu chuyện này cho nhân viên của mình nghe để họ hiểu cách tôn trọng khách hàng.

Có câu nói: “Lòng rộng một thước, con đường sẽ rộng một trượng”.

Điều này đúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả công việc tư vấn của chúng ta.

Tôi đã gặp rất nhiều anh chị em nói rằng những hợp đồng bé chăm sóc thật vất vả, tốn công. Nhưng thú thật với bạn, mỗi lần nghe như vậy tôi chẳng thể thấy đồng lòng.

Thực ra, bạn nghĩ mà xem, mỗi khách hàng chúng ta dù là người giám đốc, cô giáo viên, bác công nhân hay người đi chợ, để tham gia bảo hiểm nhân thọ họ đã phải cân đo, đong đếm từng khoản chi tiêu mỗi ngày.

Họ hiểu, họ sẽ phải tạm cắt giảm một phần tiền chi tiêu để lo cho tương lai con cái, gia đình họ. Nhưng vì mỗi người mỗi cảnh khác nhau, nên có người có thể để ra nhiều, có người để ra ít.

Nhưng dù là bao nhiêu đi chăng nữa, chẳng phải mỗi đồng trách nhiệm như vậy đều rất đáng quý hay sao.

Bởi nó chứa đựng bao thương yêu, bao hi vọng.Chính vì vậy, với mọi khách hàng, hãy luôn thể hiện sự tôn trọng các bạn nhé.

Tôn trọng khách hàng là tôn trọng chính mình.Chỉ có tôn trọng và phụng sự mới có thể giúp cho bạn tiến bền vững với sự nghiệp này mà thôi.

Lòng rộng một thước, con đường sẽ rộng một trượng!

( Bài viết sưu tầm )

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626