Khách hàng nữ sn 1980 tử vong khi mới tham gia hđ được 87 ngày

2 tuần đại diện cho công ty tham dự 2 lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho bà con.
Mỗi lần như thế này cảm xúc, và tình yêu với nghề càng thêm sâu sắc!

Bảo hiểm rất cần thiết?
Bảo hiểm rất ý nghĩa?
Bảo hiểm rất nhân văn?

KHÔNG …

BẢO HIỂM đơn giản, và trần trụi đó là BẢO VỆ TIỀN cho gia đình quý khách hàng!

P/s:
“Tham gia BHNT không phải vì ai đó phải ra đi, mà tham gia BHNT vì những người thân yêu của chúng ta cần phải tiếp tục sống”

( Chị Nguyễn Thị Hằng – sn1980 – tử vong do BHN – tham gia bảo hiểm mới được 87 ngày (chỉ nhận được quyền lợi y tế, và tử vong, Nếu qua thời gian chờ 90 ngày thì sẽ được nhận thêm cả quyền lợi Bệnh hiểm nghèo)

Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ngày 07.05.2022!