TẠI SAO THAM GIA BHNT AN TOÀN HƠN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG?

TẠI SAO THAM GIA BHNT AN TOÀN HƠN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG?

Các bạn thân mến,Bảo hiểm nhân thọ là một trong những lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Do vậy, luật pháp các nước nói chung, pháp luật Việt Nam nói riêng về lĩnh vực này cũng quy định rất chặt chẽ để hạn chế việc gây xáo trộn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội đất nước.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh BHNT ngày càng phát triển, trở thành một kênh đầu tư và quản lý rủi ro cho người tiêu dùng. Đặc biệt, khi các Công ty BHNT đưa ra dòng sản phẩm liên kết đầu tư, giúp khách hàng ngoài việc được bảo vệ về thu nhập và sức khoẻ như các sản phẩm BHNT thông thường, giờ đây còn được trải nghiệm cảm giác đi đầu tư từ chính hợp đồng bảo hiểm của mình.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn còn băn khoăn khi được tư vấn các sản phẩm BHNT. Khách hàng cho rằng thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm BHNT hiện nay thường kéo dài từ 10 năm đến 15, 20 năm thậm chí kéo dài cho đến khi người được bảo hiểm qua đời, liệu công ty BHNT phá sản thì sao?

Bài viết này tôi xin được viện dẫn những căn cứ pháp luật giúp củng cố niềm tin cho khách hàng về vấn đề này.

Trước tiên, tôi phải khẳng định Công ty BHNT cũng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, sẽ vẫn có thể có rủi ro phá sản như các loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, chúng ta cùng xem xét nếu định chế hoạt động của chúng được kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật hiện hành của Việt Nam thì khả năng xảy ra phá sản là cao hay gần như rất hiếm có? Hoặc nếu có xảy ra khả năng xấu là mất khả năng thanh toán, hay phá sản thì quyền lợi khách hàng được đảm bảo như thế nào?

✔

Thứ nhất, về tiềm lực tài chínhCần phải nhấn mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh có điều kiện và pháp luật quy định chặt chẽ về quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Có thể nói rằng không phải công ty nào cũng có thể kinh doanh BHNT. Những công ty muốn kinh doanh BHNT phải là những công ty có tiềm lực lớn về tài chính. Cụ thể:

* Về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm đối với tổ chức nước ngoài:(Theo Điều 7, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm – sau gọi tắt là Nghị định 73/2016/NĐ-CP khi đề cập tiếp theo trong bài viết):

Đối với Công ty TNHH bảo hiểm:

+ Phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;

+ Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; (tương đương khoảng 46.000 tỷ VNĐ)

* Về mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam:(Theo khoản 2, Điều 10 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP)Mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bảo BHNT, bảo hiểm liên kết đơn vị: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

✔

Thứ hai, về trích quỹ dự phòng và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

+ Trích nộp quỹ dự phòng:Theo Điều 54 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính,Quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là khoản dự trữ liên quan đến từng nghiệp vụ bảo hiểm, được trích lập và hạch toán vào chi phí kinh doanh nhằm mục đích thanh toán các trách nhiệm đã được xác định trước và phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã giao kết.Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đã có một khoản tiền nhận được từ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, xét về bản chất của hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì khoản tiền này không được coi là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, mà được xác định là khoản nợ với khách hàng. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ “giữ hộ” các khách hàng và sẽ phải sử dụng nó để chi trả cho những khách hàng không may gặp rủi ro, phải gánh chịu thiệt hại trên thực tế.Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, pháp luật yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ. Việc lập quỹ dự phòng nghiệp vụ nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết với khách hàng mà doanh nghiệp còn nợ.Thiết lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ không chỉ là yêu cầu có tính chất kỹ thuật bảo hiểm mà còn là sự bắt buộc mang tính pháp lý đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Sự bắt buộc này góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời tạo điều kiện để tập trung nguồn vốn đầu tư. Đây là sự bắt buộc chung đối với tất cả các loại hình bảo hiểm.Đối với Doanh nghiệp BHNT, dự phòng nghiệp vụ phải trích lập cho từng hợp đồng BHNT tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bao gồm:

a) Dự phòng toán học: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm đối với những trách nhiệm đã cam kết khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

b) Dự phòng phí chưa được hưởng: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm sẽ phát sinh trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong năm tiếp theo;

c) Dự phòng bồi thường: Được sử dụng để trả tiền cho các sự kiện bảo hiểm đã xảy ra chưa khiếu nại hoặc đã khiếu nại nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết;

d) Dự phòng chia lãi: Được sử dụng để trả lãi mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thỏa thuận với bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm;

đ) Dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết: Được sử dụng để bảo đảm mức lãi suất cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

e) Dự phòng bảo đảm cân đối: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do có biến động lớn về tỷ lệ rủi ro, lãi suất kỹ thuật.

+ Trích nộp quỹ người được bảo hiểm:Theo Điều 103, 105 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Việc trích nộp được thực hiện đến khi quy mô của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đạt 3% tổng tài sản đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng trong các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hay phá sản.

✔

Thứ ba, về việc đảm bảo khả năng thanh toánTheo Điều 77 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Điều 63, 64, 65 Nghị định 73/2016/NĐ-CP: Về nguyên tắc, các công ty BHNT phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tức là biên khả năng thanh toán của doanh nghiêp BHNT không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu (Trong đó: Biên khả năng thanh toán là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm).

Cụ thể: Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp BHNT, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe:

a) Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị, bằng 1,5% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

b) Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và hợp đồng bảo hiểm hưu trí, bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

c) Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe:Có thời hạn 05 năm trở xuống: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,1% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;Có thời hạn trên 05 năm: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro.

✔

Thứ tư, về việc đầu tư của các Cty BHNT:Việc đầu tư của các công ty bảo hiểm cũng được quy định rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây (Theo Khoản 2, Điều 62 Nghị định 73/2016/NĐ-CP):

+ Mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh không hạn chế;

+ Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, không hạn chế;+ Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ tối đa 50% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm;

+ Kinh doanh bất động sản theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản tối đa 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm;

+ Góp vốn vào các doanh nghiệp khác tối đa 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm.

✔

Thứ năm, về việc quản lý, giám sát của Bộ Tài Chính:Theo Điều 3 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, một Công ty BHNT muốn được hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động.Trong quá trình hoạt động, một Công ty BHNT luôn chịu sự quản lý, giám sát của Bộ Tài chính.

Cụ thể là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Trong đó, có Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ chuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực BHNT. Tất cả các sản phẩm bảo hiểm của một Công ty BHNT trước khi tung ra thị trường đều phải thông qua thủ tục đăng ký và phải được Bộ Tài chính phê chuẩn thì mới được phép bán (Theo Điều 40 Nghị định 73/2016/NĐ-CP). Do đó, một sản phẩm BHNT luôn phải được cân đối hài hoà giữa lợi ích của Công ty BHNT và khách hàng mua bảo hiểm. Ngoài ra, các công ty BHNT luôn phải minh bạch, công khai việc thu, chi tài chính/Chế độ kế toán/Kiểm toán/Báo cáo tài chính/Công khai báo cáo Tài chính (Theo Điều 80 Nghị định 73/2016/NĐ-CP).

✔

Thứ sáu, các Công ty BHNT phải tái bảo hiểm để chuyển giao rủi ro Tái bảo hiểm là việc chuyển rủi ro từ một doanh nghiệp bảo hiểm sang một doanh nghiệp bảo hiểm khác. Đơn giản có thể nói đó là việc bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm.Như vậy, bản thân mỗi doanh nghiệp kinh doanh BHNT cũng luôn phải chuyển giao rủi ro để đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

✔

Thứ bảy, về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra tình trạng một công ty BHNT có nguy cơ mất khả năng thanh toán hay phá sản

Theo điều 74 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000:“Việc chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán;

+ Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể;

+ Theo thoả thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao.” Theo điều 75 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000: “Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm”.

Như vậy, điều khách hàng sợ nhất là Công ty BHNT phá sản hoặc mất khả năng thanh toán thì giờ hãy yên tâm: Khi một Công ty BHNT xảy ra trường hợp xấu nhất là mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thỏa thuận được việc chuyển giao hoạt động bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, thì Bộ Tài Chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao, với quyền lợi hợp đồng giữ nguyên cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Thực tế thì sao?Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường BHNT từ tháng 6/1999. Tính tới thời điểm hiện tại, ở Việt Nam hiện đang có 17 công ty cung cấp dịch vụ BHNT.

Như vậy, đã hơn 20 năm các Công ty BHNT nước ngoài có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng chưa có công ty nào bị lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hay phá sản.

Thực tế cho thấy các công ty BHNT nước ngoài gia nhập thị trường BHNT Việt Nam ngày càng tăng, và hoạt động rất an toàn. Điều này cho thấy thị trường BHNT Việt Nam đang ngày càng phát triển.

Nhiều chuyên gia cho rằng định chế hoạt động của các Công ty BHNT có khi còn ÍT RỦI RO hơn so với các Ngân hàng. Vì các Ngân hàng còn có nợ xấu, trong khi các Công ty BHNT gần như không có nợ xấu. Nếu khách hàng đóng phí quá hạn theo quy định thì hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực, khi đó Công ty BHNT cũng không phải chịu trách nhiệm về việc chi trả quyền lợi cho khách hàng đó.

Vậy, tại sao nhiều khách hàng đem cả chục tỷ gửi Ngân hàng với mức bảo hiểm tiền gửi vỏn vẹn chỉ 75tr lại không lo sợ, trong khi “bỏ lợn” hàng năm vào BHNT một khoản tiền chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thu nhập với quyền lợi được đảm bảo lớn gấp nhiều lần thu nhập lại cứ đắn đo?

-Tác giả: LS Trương Thị Thuý Bình – Giảng viên Đại Học Luật HN

-Có chỉnh sửa bởi Phong Hoàng Gia

22h20 chị hàng xóm gọi : ” em ơi có kịp sang tư vấn cho anh chị không ? “

22h20 chị hàng xóm gọi : ” em ơi có kịp sang tư vấn cho anh chị không ? “

Mình bảo : ô, anh chị chưa đi ngủ à?Chị chưa, hôm nay anh chị xem bóng đá.Vâng, em đang họp zoom, 10p nữa xong em sang ạ.Sang được anh chị đón tiếp rất vui vẻ, nồng hậu ( đây là lần đầu tiên gặp anh, anh cũng là dân Kỹ thuật, chuyên làm các dự án với Nhật )

Nhà anh chị có 4hđ BHNT mua cách đây hơn chục năm, sắp tới thời gian đáo hạn.Nay gọi mình sang để mua thêm sản phẩm chăm sóc sức khỏe.Sau khi tư vấn qua gói sức khỏe mà anh chị quan tâm xong, đồng ý chốt rồi.Mình cẩn thận hỏi thêm : thế trong vòng 5 năm gần đây anh chị có phải vào viện khám, chữa bệnh gì nặng không ?

Cả 2 người đều bảo không, câu này mình hơi giật mình vì anh chị cũng đã suýt 50 tuổi rồi.( ít người ở độ tuổi này sức khỏe sạch )

Bằng nghiệp vụ, hỏi xoay quanh anh chị mấy câu để xác nhận lại tình trạng sưca khỏe của anh chị. Sau khi check thấy sức khỏe ok, mình bảo : ” anh chị không nên tham gia gói đấy, mà nên tham gia gói này vì đây là thẻ sức khỏe duy nhất trên thị trường cam kết bảo lãnh TÁI TỤC cho anh chị tới 90 tuổi, phí cũng bình dân tương tự gói kia thôi ,,, “

Rồi quay lại tư vấn từ đầu, và khẳng định với anh chị : ” Với mức phí của anh chị, thì đây là gói bảo vệ sk tốt nhất hiện nay, khi anh chị sở hữu gói này chắc chắn bất cứ một người tư vấn viên bảo hiểm nào thâm niên nhất, giỏi nhất hiện nay khi nhìn vào quyền lợi và mức phí của nó cũng sẽ đều thấy happy, em đã bán nó cho những chuyên gia bảo hiểm có thâm niên hơn 10 năm, nên anh chị cứ yên tâm ạ “

Chốt !1 gói bảo vệ sức khỏe cho người gần 50 tuổi, bảo vệ 250tr/1 năm, cam kết tái tục tới 90 tuổi, chi trả 250tr/1 năm nếu người được bảo hiểm không may mắc Ung thư,,, và chi trả cho tất cả các bệnh nếu người được bảo hiểm phải nằm viện nội trú, mà phí chỉ có khoảng 3,2tr

🤗

Tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ ?Rồi ngồi buôn chuyện thêm chút, chị lại nhờ xem hộ chị 4 cuốn hợp đồng kia vì chị không biết quyền lợi thế nào.

Ok tiện phân tích và chỉ cho anh chị cách xem hợp đồng luôn.Thế là vui rồi, chuẩn bị cổ vũ Đội tuyển Việt Nam thôi !

blogniemvuibaohiem.com

P/s:Có những hợp đồng bảo hiểm đóng phí rất cao, mà quyền lợi chẳng có mấy. Các anh chị nên xem lại hđ của mình nhé, không sau này lại bảo BH lừa đảo ( do người tư vấn viên thôi ạ )Không biết mình đang yêu bảo hiểm, hay bảo hiểm yêu mình nhỉ ?

Hà Nội ngày 11.06.2021

Những điều NHỨC NHỐI trong nghành BHNT.

Đây là một trong những lý do NHỨC NHỐI mà tại sao hơn 26 năm BHNT vào Việt Nam mà mới có khoảng 10% Dân số có Bảo hiểm.

T12.2020 số lượng Hợp đồng BHNT tại VN khoảng 11 triệu hợp đồng ( tạm tính 10% Dân số có BH ) , và trong số này chỉ có khoảng 3_5% Hợp đồng SẠCH.

Sạch ở đây được hiểu là :

1. Người tư vấn và khách hàng cùng trung thực khai báo hồ sơ sức khỏe khi làm hợp đồng.

2. Số phí tham gia hợp đồng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, không bị đẩy cao quá, và cũng không thấp quá mua cho có, mua ủng hộ ( thường tầm 10_15% thu nhập/1 năm là ok )

3. Sạch ở đây là không BÁN MÁU ( cắt hoa hồng ) vì người tư vấn viên bảo hiểm đâu có nhận được lương cứng ( có chăng chỉ là chút hỗ trợ thời gian đầu làm việc ) , vậy khi họ cắt hết hoa hồng cho bạn, thử hỏi họ sống với nghề được bao lâu ?

4. Sạch ở đây là người tư vấn đã làm tròn trách nhiệm tư vấn của mình, làm cho khách hàng hiểu rõ quyền lợi hợp đồng của họ và hiểu được ý nghĩa của BH.

Hi vọng rằng các bạn đang sở hữu một hợp đồng bảo hiểm SẠCH, và được phục vụ bởi một tư vấn viên am hiểu về bảo hiểm, gắn bó dài lâu với nghề.

Mong Bộ Tài Chính vào cuộc để xử lý gắt gao những ” TIỂU SẢO BẢO HIỂM ” để nâng cao giá trị của nghành bảo hiểm, và để người dân thực sự sở hữu một hợp đồng bảo hiểm xứng đáng với niềm tin mà họ đã bỏ ra

blogniemvuibaohiem.com

Hà Nội ngày 02.06.2021

Tre Việt Nam

Thực sự ” CHẠM “

Bà chị đồng nghiệp yêu quý, 3 con nhỏ, đứa bé còn … chưa biết bò.

Sáng 4h30 dậy rèn luyện kỹ năng tới 7h cùng mentor của chị ( Kế hoạch phát triển bản thân riêng của chị, đều như vắt chanh cả tháng nay )Trưa thì zoom đều đặn 13-14h. Ngoài ra còn các zoom cố định để dạy tiếng anh Online cho các cháu.

Trưa nay đến lượt mình chia sẻ với anh em tư vấn trong đội về chủ để ” ABC ” 12h55 mở zoom, thấy giọng vui vẻ của bà ấy vang lên chào mình, nhìn qua cam thấy bà ấy đang đi xe máy giữa trời nắng chang chang.

Mình hơi lo, bảo chị ơi , chị tập trung đi xe cho an toàn, hôm nay không học thì để hôm khác.Bà ấy cười khoái chí :” Có con D nó lai chị rồi, chị ngồi sau, mày yên tâm, chị đang lên công ty nộp hợp đồng, chị phải tranh thủ, chị đã chơi cả 10 năm nay rồi, giờ quyết tâm thay đổi “

Nghe câu này xong mình bảo : ” chị ơi, cho em chụp màn hình kiểu này nhé “bà ấy ok luôn, và mình thực sự xúc động vì tinh thần làm việc của chị.

Trước khi Covid tới, chị đang làm với đối tác nước ngoài thu nhập rất ổn.Sau vì bất đắc dĩ, phải làm thêm nghề Bảo hiểm.Lúc đầu chỉ làm để thử sức, rồi lâu dần mới phát hiện ra rằng bảo hiểm nhân thọ là một thứ rất tuyệt vời.

vì chả phải bất cứ nơi đâu tạo ra tiền, nơi đó đều cần tới bảo hiểm sao ? Rồi thì rất nhiều giá trị khác nữa ( kể cả phát triển bản thân, à mà nếu ai đó mượn bảo hiểm như là một phương thức phát triển bản thân thì khi thành công sẽ rất phê, vì ,,, nó gai góc, và hay thực sự )

Kết thúc buổi zoom chúng tôi tự nói vui với nhau chúng mình giống như cây Tre Việt Nam” Khi bắt đầu, Cây tre phải mất bốn năm để tăng trưởng được khoảng 3cm, nhưng từ năm thứ năm trở đi, Tre sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30cm mỗi ngày, và chỉ mất trong vòng sáu tuần để cây tre có thể phát triển lên chiều cao là 15 mét. “

Rồi cùng nhau cười vui vẻ !

p/s:

Công nghệ bây giờ thật tuyệt vời, đã kết nối những con người ở khắp mọi miền tổ quốc vào chúng một team. Từ những con người chưa biết mặt, rồi thân thiết lúc nào chẳng hay !Đang định đổi tên team thành ” Tre Việt Nam ” không biết nghe có nông dân không ?

Hà Nội ngày 27.05.2021

Học định phí bảo hiểm

Cả ngày zoom liên tục về BH, có đúng 1h được chạy ra ngoài được uống trà, và ngáp ( may vẫn có nơi bí mật để đến )

Ngồi zoom nhiều quá, rồi hỗ trợ đội nhóm thi online, mỏi hết cả mắt, lúc chiều bạn vợ nấu cơm, mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chắc được tầm 15p.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi 10p lại vào zoom, chủ đề rất là mới, mình chưa được học bao giờ : ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM.

Mặc dù rất chi là mệt và buồn ngủ, nhưng cố mà nghe vì mình chưa biết phần này. Rồi đến cái đoạn phân tích về phí rơi, với mấy cái trò kỹ xảo trong thiết kế sản phẩm, trong việc truyền thông ,,, thấy tỉnh như sáo.

Nuốt luôn cả mấy công thức tính phí, rồi bảng tỷ lệ tử vong, tại sao tham gia BH sớm thì phí rẻ, tham gia BH dài lại có lợi ,,,, vân vân và vân vân.

Mọi thứ đều được giải thích một cách rất logic, chặt chẽ.Càng học sâu càng thấy tin vào các giải pháp mình đã và đang làm cho khách hàng.

Càng hiểu sâu thì càng thấy nhiều đồng nghiệp của mình đang bị Mỵ dân khá nhiều :

_ Nào là sản phẩm công ty A không có phí rơi

_ Nào là đóng 5 năm bảo vệ 20 năm

_ Nào là chỉ phải mua thẻ sk trong 15 năm được bảo vệ tới 75 tuổi

_ Nào là tích lũy vượt trội

_ Nào là lãi suất kép ,,,

Bản chất của bảo hiểm là để bảo vệ tiền, bảo vệ thu nhập của người trụ cột.Bản chất của bảo hiểm là huy động tiền đi kinh doanh ở một kênh nào đó.

Ngoài ra mọi sản phẩm đều được thiết kế dựa theo bảng thống kê tỷ lệ thương tật và cơ cấu tính phí phải được phê duyệt bởi BTC.

Nên nếu ở vị trí khách hàng khi tham gia bảo hiểm tốt nhất các anh chị hãy chọn cho mình những gói bảo hiểm có quyền lợi bảo vệ tốt nhất, thay vì chỉ tập trung nhìn vào dòng tiền trong bảng minh họa.

Bởi vì : Minh họa, chỉ là minh họa, và nó là điều của 15,20 năm nữa.Cái cần nhất đó là : nếu không may sự kiện BH xảy ra, quyền lợi của tôi nhận được có cao không, chi trả có nhanh không?

blogniemvuibaohiem.com

P/s:Càng học sâu, hiểu sâu , và trải nghiệm nhiều thì càng có những giải pháp tốt hơn cho khách hàng!

Hà Nội ngày 14.05.2021

Cơn mưa bất chợt !

Về cách nhà tầm 700m, bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, nghĩ bụng cố đi nhanh về nhà đỡ phải mở cốp lấy áo mưa.
Cố được một đoạn mưa nặng hạt, đành phải đỗ lại mặc áo mưa, vì nếu cố 500m nữa chắc người ướt hết ( thế chả khác gì không có áo mưa )

Câu chuyện này rất giống với bảo hiểm :
Nếu chưa mua bảo hiểm, chắc chắn khi mưa sẽ ướt như chuột lột.
Còn nếu mua bảo hiểm rồi mà không biết cách sử dụng ( không hiểu rõ quyền lợi ), vẫn ướt bình thường.

Nên nếu đã có bảo hiểm rồi, các anh chị lên xem lại hợp đồng để hiểu rõ quyền lợi của mình, chưa hiểu thì alo cho bạn tư vấn đã bán cho anh chị để nhờ giải thích lại.

Nếu không, có thể alo cho em, em sẽ hỗ trợ các anh chị trong phần hiểu biết của mình ạ!

blogniemvuibaohiem.com

P/s:
Mà buồn cười lắm các anh chị ạ, có những cơn mưa như trêu ngươi, nó KHÓC ào ào xuống tầm 15_20p, xong nó lại CƯỜI tỏa nắng ngay.

Rủi ro cũng vậy, chẳng có ai dự tính được cả, đôi khi chỉ cần nằm viện điều trị 15_30 ngày thôi có khi đi cả 10 năm tích lũy

Hà Nội ngày 10.05.2021