Những khách hàng khó tính nhất !

Những khách hàng khó tính nhất là những người thầy giỏi nhất dạy ta về giá trị của nghề

P/s:Đang ở nơi ,,, gọi tép bằng tôm

( Hà Tây ngày 1.11.2020 )