Đi lĩnh quyền lợi tuyệt vời nhất của BHNT!

Lần đầu tiên được cùng 1 ông anh đi nhận quyền lợi ĐÁO HẠN của hợp đồng BHNT sau 10 năm tham gia.

Đây là quyền lợi mà mình thích nhất, còn tất cả những thứ còn lại ,,, mong rằng khách hàng của mình sẽ không ai phải,,,nhận!

Chính vì vậy mà mặc dù mình đã thực hiện nhiều việc chi trả cho khách hàng, nhưng chưa bao giờ mình up những hóa đơn thanh toán, hay những vụ chi trả lên cả ,,, vì nó cứ buồn buồn thế nào ấy.

Mình cứ thích những niềm vui, những nụ cười của khách hàng khi nhận quyền lợi đáo hạn cơ 

TVV Huy Toàn : 0979169626 _ Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm!