Cuối tuần ,,, đi cấu trúc lại 6 hợp đồng cho khách hàng.

Sáng cuối tuần, đi cấu trúc lại 6 hợp đồng BHNT cho 1 gia đình.
Sau cuộc gặp 2h :

Điều đầu tiên:giúp cho khách hàng hiểu rõ cấu trúc và các quyền lợi mà mình đang được hưởng.

Điều thứ 2 : giúp cho khách hàng tối ưu quyền lợi, giảm số phí đóng.

Điều thứ 3 : Nhận được ánh mắt cảm ơn của khách hàng.

P/s:
Một người tư vấn viên có tâm là 1 người không bao giờ khuyên khách hàng Hủy Hợp đồng,

Một người tư vấn viên có tầm là người dám cấu trúc lại hợp đồng cho khách hàng sao cho quyền lợi của khách hàng là tối ưu nhất và chi phí hợp lý nhất.

TVV Huy Toàn : 0979169626 _ Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm!

( Hà Nội ngày 14.11.2020 )