BHNT 2019, NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI!

BHNT 2019, NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

HĐBH KHAI THÁC MỚI:
2.716.671 HĐ, tăng 21% so với 2018
DT: 34.453tỷ, tăng 16,3% so với 2018

HĐBH CÒN HIỆU LỰC:
10.274.339 HĐ, tăng 18,4% so với 2018
DT: 106.640tỷ, tăng 24% so với 2018
Tổng số tiền CHI TRẢ: 22.854tỷ
Tổng quỹ dự phòng NV: 267.564tỷ
Tổng đầu tư cho nền KT: 331.417tỷ

DANH MỤC ĐẦU TƯ:
1- Tiền gửi các tổ chức tín dụng: 114.938tỷ -> chiếm 34,68%
2- Mua trái phiếu CP & TP địa phương: 166.248tỷ -> chiếm 50,16%
3- Mua trái phiếu DN có bảo lãnh: 16.814tỷ -> chiếm 5,67%
4- Mua cổ phiếu, CC quỹ, TP DN ko bảo lãnh: 24.171tỷ -> chiếm 7,3%
5- Cho vay/tạm ứng từ GTTK: 8.330tỷ -> chiếm 2,51%
6- Góp vốn vào DN khác; mở chi nhánh tại NN: 918tỷ -> chiếm 0,27%
(90% đầu tư an toàn vào NH và TP; chỉ có 7,3% đầu tư mạo hiểm vào CP, CCQ và TPDN ko bảo lãnh)
TỔNG SỐ ĐẠI LÝ: 866.769

Những số liệu trên giúp trả lời những băn khoăn, thắc mắc sau của k/h:

Theo thời gian, số lượng người VN tham gia BHNT tăng hay giảm?
Tham gia BHNT dễ, nhận tiền từ BHNT khó không?
Các Cty BHNT đầu tư AN TOÀN ko?
Tiền đầu tư vào BHNT AN TOÀN ko?
Tiền phí BHNT đi về đâu?

* Bài viết sưu tầm của thầy Hoàng Gia Phong *

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *