” TÌNH YÊU LÀ GÌ ? “

* 20.10.2020 *

Bao nhiêu năm nay, đã có ai cắt nghĩa được đâu?

Hôm nay lại có người hỏi mình : ” Bảo hiểm nhân thọ là gì ? “

mặc dù mình đã trả lời rất nhiều lần rồi, đã tham khảo , học hỏi từ nhiều người thầy rồi ,,, nhưng tự trong đáy lòng chưa bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn với những câu trả lời đó …

Bởi vì ” Tình yêu ” chỉ là một góc rất nhỏ trong ý nghĩa của Bảo hiểm nhân thọ,

mà hai nghìn không trăm hai mươi ( 2020 ) năm qua đã có ai cắt nghĩa được nó đâu ?

Vậy thì làm sao định nghĩa được ” Bảo hiểm nhân thọ là gì ? “

Nó là gì nhỉ ?

khi mà … về hưu bạn có một quỹ hưu trí, an tâm vui sống, chẳng những không phụ thuộc vào con cái, vào đồng lương hưu bảo hiểm xã hội ,,, mà còn có thể tự lên cho mình một kế hoạch vui sống theo cách của mình khi về già ,,,

Nó là gì nhỉ ?

khi mà ,,, bạn có thể yên tâm cống hiến cho công việc vì biết rằng cho dù thế nào đi chăng nữa thì con của mình cũng đã được chuẩn bị một quỹ học vấn ,,, để cháu an tâm học hành ,,, ngay cả khi ,,, bạn không còn tạo ra thu nhập nữa.

Nó là gì nhỉ ?

Khi mà ,,, không may bạn phải đi viện thì thay vì phải chen trúc vào những bệnh viện công 2,3 người / 1 giường thì bạn được chủ động chọn một trong những bệnh viện quốc tế tốt nhất hiện nay để ” nghỉ dưỡng, chữa bệnh ” cho mau khỏe,

mà cái hay nhất ,,, bạn biết không ? Nó sẽ đứng ra trả tất cả những chi phí đó cho bạn?

một trận ốm bình thường thì không sao, nhưng một trận ốm nặng có thể khiến cho bạn gặp ,,, bầu trời đầy sao đúng không ạ ?

Nó là gì nhỉ ?

Khi mà một nửa của mình không còn tạo ra thu nhập nữa, nhất là khi người đó lại là người tạo ra thu nhập chính của gia đình ,,, thì tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao ?

gánh nặng của các chi phí tối thiểu chung trong sinh hoạt gia đình bao gồm tiền học, tiền ăn, tiền điện , tiền nước, tiền khóc, tiền cười ,,, rồi đủ thứ tiền khác nữa ,,,

nó chỉ là một phần rất nhỏ so với gánh nặng tinh thần ,,, của người ở lại.

Vậy bạn có AN được không?

bạn có muốn chuyển giao gánh nặng này cho một bên thứ 3 không là tùy thuộc vào kế hoạch cuộc đời của bạn .

Nó là gì nhỉ ?
Nó là gì nhỉ ?
Nó là gì nhỉ ?

Chẳng phải nó còn hơn cả ” tình yêu ” sao ?
Vì tình yêu vốn không được cắt nghĩa bằng lời, mà chỉ thông qua hành động,

Bảo hiểm cũng vậy đó, làm sao định nghĩa được ” bảo hiểm nhân thọ là gì ? “

Nếu như bạn chưa sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mang tên mình ?

Nếu như bạn chưa gặp được người chuyên viên tư vấn đủ tâm, đủ tầm, đủ kiến thức để hoạch định cho bạn một giải pháp chi tiết dành riêng cho gia đình bạn ???

p/s:

TVV Huy Toàn : 0979.169.626
” Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm nhân thọ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *