Nếu công ty Bảo hiểm phá sản thì sao ?

CÔNG TY BHNT CÓ THỂ PHÁ SẢN KHÔNG?
Bảo hiểm đóng vai trò đảm bảo an sinh xã hội nên dù có khủng hoảng kinh tế xảy ra thì nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ cho Cty BH.
Quay lại lịch sử, trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, Cty BH AIG của Mỹ đang đứng trên bờ vực phá sản thì chính phủ Mỹ đã giang tay cứu AIG với gói cứu trợ lớn nhất của chính phủ dành cho một công ty tư nhân trong lịch sử Hoa Kỳ (85 tỷ USD) bởi sự cần thiết của Bảo hiểm đối với cuộc sống của người dân. Sau hơn 3 năm thì AIG đã hồi phục.

🌹🌹🌹 Tại VN, trong hơn 20 năm qua, có Cty BH nào phá sản chưa?

👉 Chưa có.

🛑 Công ty BH có dễ phá sản ko? Có thì sao?

1️⃣ Trường hợp này rất khó xảy ra bởi trong ngành có nghiệp vụ “tái bảo hiểm”. Vỡ quỹ thường là do đột ngột chi trả cho những hợp đồng BH cực lớn. Chính vì vậy, đối với các HĐ lớn có thể vượt khả năng tài chính thì Cty sẽ liên kết với các DN bạn để chia sẻ rủi ro.

2️⃣ Tuy khó xảy ra, nhưng chính phủ vẫn yêu cầu kịch bản khi xảy ra điều đó. Khi xảy ra tình trạng trên bờ vực phá sản, tức mất khả năng thanh toán. Có 2 giải pháp:

👉 Tập đoàn mẹ RÓT TIỀN vào DN ở nước sở tại nhằm “cân bằng” lại quỹ dự phòng, đưa biên thanh toán trở lại trạng thái an toàn.
👉 Công ty BH nào đó sẽ mua lại và tiếp nhận toàn bộ các Hợp đồng BH. Nếu ko có công ty nào mua thì chính phủ sẽ chỉ định 1 Công ty BH tiếp nhận tất cả HĐ BH này. Và toàn bộ các HĐ của KH đều được đảm bảo nguyên vẹn quyền lợi như ban đầu (Luật KDBH quy định).

  • Ví dụ thực tế: năm 2007 Công ty Daiichi- Life mua lại Công ty Bảo Minh – CMG (kinh doanh ko hiệu quả nhiều năm) để xâm nhập nhanh vào thị trường VN. Và chính phủ VN xem xét thấy Công ty Daiichi đáp ứng đủ các điều kiện quy định nên cấp phép cho việc này, các HĐBH đc tiếp tục như ban đầu.

3️⃣ Trong lịch sử 400 năm của ngành BH, trải qua 2 cuộc Đại chiến, TG chưa có DNBH nào phá sản.

( Bài viết sưu tầm )

TVV Huy Toàn : 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *