Luật Kinh Doanh Bảo hiểm 1

Bảo hiểm nhân thọ là 1 loại hình bảo hiểm hợp pháp, Chính phủ tạo ra Luật kinh doanh bảo hiểm để giám sát hoạt động của các công ty bảo hiểm.

Nhà nước khuyến khích người dân tìm hiểu và mua bảo hiểm nhân thọ vì bảo hiểm nhân thọ tốt cho mọi gia đình Việt.

Và đây là những cơ sở rõ ràng:

Đăng ký kinh doanh rõ ràng: Các công ty bảo hiểm ghi rõ mặt hàng kinh doanh là Bảo hiểm nhân thọ, không bao giờ họ phải nói vòng vo.

Công ty bảo hiểm A có những sản phẩm bảo hiểm gì bán ra thị trường thì trước đó phải được Bộ tài chính – Cục quản lý giám sát bảo hiểm cho phép.

Công thức tính phí bảo hiểm cũng phải được Bộ tài chính kiểm tra và cho phép mới được sử dụng. Mọi thông tin về các công ty bảo hiểm nhân thọ: Doanh thu, lợi nhuận, các quy định mới… đều được Cục quản lý giám sát bảo hiểm cập nhật trên Trang Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính(http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlgsbh).

Bảo hiểm nhân thọ là 1 môn học trong Ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm của các trường đại học.

Mọi hợp đồng bảo hiểm đều có các điều khoản rõ ràng bằng văn bản pháp lý – Đều đã được Bộ tài chính duyệt kỹ càng mới được phép in ra và đưa cho khách hàng.

Bộ tài chính quản lý toàn bộ thông tin của những người làm nghề bảo hiểm (Đại lý bảo hiểm), các trường hợp làm sai/ vi phạm đạo đức nghề nghiệp đều bị xử lý.

Tiền của công ty bảo hiểm nhân thọ thu được đều nằm trong ngân hàng nhà nước, muốn ĐẦU TƯ phải được BỘ TÀI CHÍNH CẤP PHÉP mới được chuyển tiền đi. …

Bảo hiểm nhân thọ rất rõ ràng và được Bộ tài chính quản lý trực tiếp. Các công ty bảo hiểm hoạt động theo luật pháp và tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng.

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *