Đi lễ ,,, cầu mong ,,,

Rất có thể bạn sẽ từ chối, thậm chí còn mắng té tát vào mặt nếu tôi mời bạn tham gia bảo hiểm vào ngày Mồng một đầu tháng.

Vì thế, hầu hết những người làm nghề tư vấn bảo hiểm đều ngại nói về bảo hiểm với khách hàng vào thời điểm này.

Nhưng tôi luôn khẳng định với bạn rằng, bảo hiểm nhân thọ lúc nào cũng tốt, nhất là vào đầu tháng âm lịch hoặc đầu xuân năm mới.

Tại sao vậy?

Vào ngày mồng một đầu tháng, bạn có làm lễ tại gia hay đi lễ ở đình chùa nào không? Khi làm lễ, bạn mong ước điều gì?

May mắn, tiền bạc và sức khỏe. Tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ có may mắn vì bạn đã làm được một việc thiện, góp phần chia sẽ với những người chẳng may bị rủi ro, bạn sẽ gặp điều tốt đẹp. Khi đặt tiền lễ, bạn đặt một ngàn đồng hay một ngàn đô la?

Chắc chắn, bạn chỉ lòng thành dâng lên một số tiền nhỏ thôi, nhưng lại cầu mong cho mình một số tiền lớn.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ bạn đã có ngay được điều này vì không cần có nhiều tiền bạn đã tạo cả một giá trị tài sản lớn.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ đầu tháng, hoàn toàn không phải là tiêu tiền đi mà là tích tiền lại và sẽ đem nhiều tiền về.

Như thế bảo hiểm nhân thọ không phải là tiêu sản mà là tài sản. Còn sức khỏe thì sao? Chắc chắn bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn vì khi cần đến tiền để chăm sóc sức khỏe thì bạn có ngay.

Những điều tôi vừa chia sẽ với bạn là để bạn cũng như nhiều người sẽ không còn ngần ngại khi được mời tham gia bảo hiểm nhân thọ vào những ngày đầu tháng.

Nhưng nếu bạn chưa có bảo hiểm nhân thọ thì đừng chờ đợi vì ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất đối với bạn.

( bài viết sưu tầm và chỉnh sửa )

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *