Thiết kế giải pháp bảo hiểm làm sao cho hợp lý ?

Có những bảng minh họa chỉ thiết kế mất 5 phút,

Có những bảng minh họa phải nghĩ mất 5 ngày,

Vì mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, sức khỏe, thu nhập ,,, khác nhau ,,,Nên ,,, để thiết kế được 1 giải pháp bảo hiểm phù hợp đúng với gia đình khách hàng, đúng với cái tâm của tư vấn viên,,, và có tầm nhìn 15_20 năm.

thực sự là 1 điều tuy dễ mà khó ,Và rất đáng để trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *