BẢO HIỂM NHÂN THỌ, HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH

“Suốt đời vất vả, tích cóp, bạn có sợ con cái mình sẽ làm tiêu tan tất cả sản nghiệp không?

Làm thế nào để con cái biết trân trọng những gì mà cha mẹ đã tạo ra? Bằng cách nào để con cái hiểu rằng cha mẹ đã phải rất chắt chiu để cho mình ăn học nên người?

Nếu bạn làm được những điều đó, tôi tin là bạn đã thành công trong việc nuôi dạy con cái.

Nếu một ngày, con bạn cầm giấy báo đỗ đại học, chắc bạn sẽ rất vui. Khi đó, bạn sẽ cho con biết rằng, bạn chờ đợi ngày này từ khi con còn nhỏ. Vì thế, bạn đã chuẩn bị vừa đủ số tiền cho con học đại học bằng một kế hoạch tích lũy điều đặn hàng năm từ thu nhập của mình trong suốt gần 20 năm qua.

Bạn bảo với con rằng, con cứ yên tâm học tập và cần biết tiết kiệm để đảm bảo tài chính cho những năm học đại học vì gia đình không có nhiều tiền.

Tôi tin con bạn sẽ rất xúc động vì biết rằng đẻ mình có được ngày hôn nay thì cha mẹ đã phải vất vả thế nào.

Mình có tiền học đại học trong những năm tới là nhờ cha mẹ đã chắt chiu hàng chục năm trời bằng một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

“Giọt nước trước nhỏ đâu, giọt nước sau sẽ nhỏ đó”. Bằng cách này, bạn đã dạy cho con mình biết sống có kế hoạch, tiết kiệm, chu đáo, biết trân trọng cuộc sống, biết quan tâm chia sẻ, biết phấn đấu vươn lên rồi tự lập trong cuộc đời của mình.

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là tiết kiệm, là bảo vệ tài chính mà còn là cách để dạy con nên Người là vì thế. “

” Bài viết sưu tầm “

TVV Huy Toàn : Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *